VRLVRL Praha, a.s.
Vstupte

Hledej
Mapa serveru
   

Pozvánka na valnou hromadu konanou 20.6.2014 zveřejněná 19.5.2014

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s. se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat v pátek 20.6.2014 v 9.00 hod ve Slavičíně v budově Zámku Slavičín, salonek v I. poschodí Slavičín, Osvobození 24, PSČ 76321.

Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. v platném znění.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
5. Zpráva představenstva o roční podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti za rok 2013 a Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládající osobou a ostatními osobami tvořícími koncern za rok 2013 (Výroční zpráva).
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
8. Schválení vypořádání prostředků ze zrušeného rezervního fondu.
9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
10. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2014.
11. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 13.6.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Základní podmínky účasti na valné hromadě:
Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Totožnost prokáže akcionář platným průkazem totožnosti (OP, pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc (s úředně ověřeným podpisem akcionáře) se zákonnými náležitostmi.

Dokumenty ke stažení:
Kompletní pozvánka s návrhy usnesení
Jednací řád valné hromady společnosti VRL Praha a.s. konané dne 20.6.2014 ve Slavičíně
Výroční zpráva za rok 2013
Stanovy společnosti VRL Praha a.s.
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena představenstvaUživatelské jméno

Heslo

 
Aktuality
09.05.2019
Prodej tyčí a trubekNabízíme k prodeji tyče a trubky především z ložiskové oceli 1.3505 (100Cr6), která je velice podobná materiálu 14 109 dle ČSN. Přehled rozměrů najdete v našem internetovém obchodě v kategorii "Materiál". Skladové zásoby máme v délce 3 metry, ale můžeme Vám dodat i odřezky a zbytky tyčí dle dohody. Bližší informace na emailu tpv@vrl.cz nebo telefonu 777 710 004.
01.06.2018
Drobná změna prodejní doby podnikové prodejnyPo-Čt 7:00 až 15:45 hod. a Pá 7:00 až 14:30 hod.
10.01.2017
Ložiska pro kolečka sportovního vybavení!Potřebujete ložiska do kolečkových bruslí, koloběžek, skateboardů anebo longboardů? VRL Praha a.s. tato ložiska vyrábí.
VRL Praha a.s., Ke Kablu 378, 102 00 Praha 10
Tel: +420 272 701 560, +420 272 704 040 Fax: +420 272 702 818
Comin.cz, s.r.o. | Powered by EPUS
ISO 9001ISO TS 16949CZDGBRUSF