VRLVRL Praha, a.s.
Vstupte

Hledej
Mapa serveru
   

Výzva k vyzvednutí listinných akcií zveřejněná 22.1.2014

Naši akcionáři si mohou vyzvednout listinné akcie ve lhůtě do 30.4.2014 v sídle společnosti.

 

Společnost VRL Praha a.s., IČ 45272905, se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1461 tímto ve smyslu ustanovení § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů platném do 31.12.2013, tímto oznamuje že

1) dne 21.6.2013 přijala valná hromada společnosti VRL Praha a.s. rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie a současně rozhodla o související změně stanov v čl. VI. odst. 1 stanov společnosti;

2) výše uvedená změna podoby akcií byla dne 10.7.2013 zapsána do obchodního rejstříku a uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 21.6.2013 bylo také uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti VRL Praha a.s. na adrese www.vrl.cz ;

3) dne 19.7.2013 uveřejnila společnost VRL Praha a.s. v obchodním věstníku výše uvedené rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2013 o změně podoby akcií z akcií zaknihovaných na akcie listinné, a to na základě ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění platném do 31.12.2013;

4) Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 00 zrušil ke dni 31.7.2013 evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti VRL Praha a.s., ISIN: CZ 0005111989;

5) společnost VRL Praha a.s. v souladu s ustanovením § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění vyzývá akcionáře, aby si v jejím sídle vyzvedli listinné akcie, a to ve lhůtě do 30.4.2014. Předávání akcií lze uskutečnit vždy v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek od 10 do 15 hod. v sídle společnosti na adrese VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00. Podle ustanovení § 5 a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění do 31.12.2013 lze zastupitelné cenné papíry nahradit hromadnou listinou.

Společnost VRL Praha a.s.Uživatelské jméno

Heslo

 
Aktuality
09.05.2019
Prodej tyčí a trubekNabízíme k prodeji tyče a trubky především z ložiskové oceli 1.3505 (100Cr6), která je velice podobná materiálu 14 109 dle ČSN. Přehled rozměrů najdete v našem internetovém obchodě v kategorii "Materiál". Skladové zásoby máme v délce 3 metry, ale můžeme Vám dodat i odřezky a zbytky tyčí dle dohody. Bližší informace na emailu tpv@vrl.cz nebo telefonu 777 710 004.
01.06.2018
Drobná změna prodejní doby podnikové prodejnyPo-Čt 7:00 až 15:45 hod. a Pá 7:00 až 14:30 hod.
10.01.2017
Ložiska pro kolečka sportovního vybavení!Potřebujete ložiska do kolečkových bruslí, koloběžek, skateboardů anebo longboardů? VRL Praha a.s. tato ložiska vyrábí.
VRL Praha a.s., Ke Kablu 378, 102 00 Praha 10
Tel: +420 272 701 560, +420 272 704 040 Fax: +420 272 702 818
Comin.cz, s.r.o. | Powered by EPUS
ISO 9001ISO TS 16949CZDGBRUSF